ahxéhee’

 
Definition of ahxéhee’
noun

1 : an expression of gratitude

Example of ahxéhee’
Ahxéhee’ hane' shá náás bi’ííníłnii'ígíí.
Thank you for the retweet.

www.nihizaad.com

Synonyms: ahéhee’, thank you. . .

This content is restricted to subscribers